Skip to main content

Referens: Skapa överblick och struktur för bättre arbetsprocesser

Med fingret på pulsen inom entreprenörsbranschen fick Conmas erkänna att de saknade en lösning som skulle kunna strukturera företaget för att fortsätta behålla den levande position de har i branschen. Detta gjorde också övergången till DSM till en enkel och okomplicerad start på nya arbetsprocesser och mer struktur i vardagen. 

Helhetsöversikt i vardagen

Conmas, med sina nuvarande 11-12 anställda, implementerade DSM i november 2023. Sedan dess har deras resa i ett nytt affärssystem varit till stor glädje för de flesta – för med ett nytt system kommer också en helhetsöversikt och effektiv hantering från lager till försäljning, kundservice och reservdelar. En överblick och en struktur som tidigare saknats i vardagen i takt med expansionen och fler medarbetare. Övergången från bara en säljare och en servicemontör till en större organisation krävde ett bättre system.

"Det faktum att vi kan leta upp systemet, vilken utrustning maskinerna har etc. kommer att vara ett enormt värde på en daglig basis. Det sparar oss både tid och ansträngning - rent ut sagt", säger Camilla i fortsättning på detta.

Start och användarvänlighet

Även om mötet med ett nytt system kan förknippas med många frustrationer, har processen visat sig vara mycket mer positiv hos Conmas: "När du presenteras det här nya systemet och sitter och tänker, sluta, det klickar och runt kartan måste du komma ihåg, hur ohanterlig den än kan se ut när skärmen öppnas, att det verkligen är enkelt när du väl har fattat det själv."

Särskilt kombinationen med realtidsundervisning och mycket stöd från konsulterna i JMA har gjort att medarbetarna känner sig väl rustade relativt snabbt: "Det har varit mycket lärande genom att göra, men med dem vid sidan av, vilket har fungerade superbra." Och just stödet från deras nya affärspartner har hjälpt till med övergången till de nya arbetsrutinerna internt: ”Det är inte så mycket i förhållande till dig, utan mer den interna processen som vi redan nu måste komma ihåg att gå in i systemet och titta och gör . Det här också när man har varit van vid ett sätt att arbeta, och sedan måste ändra på dem. Men det är som sagt något som har fungerat superbra", följer Camilla upp.

Framtiden med DSM

För framtiden ser Conmas DSM-lösningen som en långsiktig investering och planerar att utveckla och anpassa ytterligare funktioner: "Det är klart, om vi följer utvecklingen så är det också naturligt att vi hoppar ombord med några av de nya saker som kontinuerligt utvecklas i och för systemet." Camilla inser att förändringar i arbetsprocesser kan vara utmanande, men medarbetarna har visat en stor anpassningsvilja. "Jag har definitivt intrycket att folk har hatten på sig. De är ganska villiga att ändra sig."

Denna förändringsvilja, i kombination med viljan att underlätta fler arbetsflöden i framtiden, gör det också lättare att titta på integrationer som WEBMASKINER och liknande återförsäljarportaler.

En pålitlig affärspartner

Viktiga faktorer i samarbetet med JMA är tillförlitlighet och uppfyllande av löften. "Det viktigaste i samarbetet har varit det här med tillförlitligheten i systemet. Det som utlovats har hållits i förhållande till vad systemet faktiskt skulle kunna göra. En sak är från en start-up, där man sitter och pratar om det, och sedan till vad som faktiskt är verklighet när det implementeras. Typiskt kan man göra allt enligt säljaren, men i det här fallet är systemet inte översålt, säger Camilla om samarbetet.

Lär dig av uppstarten

Om Camilla ska sätta ord på några lärdomar som är viktiga för nya kunder som behöver komma igång med DSM-lösningen så är det helt klart behovet av förberedelser och tydliga riktlinjer för att underlätta implementeringen av DSM. En tydlig kommunikation mellan Conmas och JMA för att kunna utbyta nödvändig information för utvecklarna. "Det här med att vara uppmärksam på all information som behöver användas. Det är klart att utvecklarna av systemet inte kan veta det." 

Fakta om Conmas

Conmas är en leverantör av gaffeltruckar, hissar, palllyftar, pallstaplare och glashissar. som specialister på skräddarsydda lösningar inom för entreprenör och byggbranschen. 

På daglig basis räknar de ca. 12 anställda med en majoritet av anställda under 40 år.

 


Andra Nyheter

10 november 2020

Familjeföretaget Staffans Maskin AB startades 1978 av makarna Staffan och Laila Johansson och säljer samt servar maskiner och redskap till branscherna entreprenad, lantbruk samt skog.

29 april 2020

När Söderberg & Haak ville ha ett enhetligt affärssystem för alla sina dotterbolag, så stod valet mellan två olika leverantörer. De bestämde sig för att satsa på JMA Maskindata AB’s system DSM (Dealer Service Management).

29 mars 2019

Hur ska jordbrukarna finansiera sina maskiner och driva jordbruket i framtiden? Vill de köpa maskiner tillsammans, hyra maskiner på kort sikt eller föredrar de att äga egna maskiner?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev