Skip to main content

Skapa en ekonomisk överblick överallt

I ekonomidelen av DSM kan du få en överblick över din verksamhet och maskinekonomi, där du kan mäta nyckeltal, budgetar, överprisjusteringar, beredningskostnader och mycket mer.

DSM-systemet ger automatiskt varningar angående lägsta täckningsgrad och när en kreditgräns överskrids.

Du har möjlighet att skriva ut rapporter som synliggör faktureringsnivåer på verkstad, reservdelar och service.

Rapporterna definieras antingen som standard i modulen, via Power BI eller via en tilläggsmodul JetReports, där du kan definiera exakt vad du vill ha en överblick över.


Överblick över din ekonomi

Som standardfunktionalitet i Business Central får du ett brett utbud av nya verktyg som gör det lättare att få full överblick över ditt företags ekonomiska situation. Det sker med intelligenta regler och påminnelser, där Business Central automatiserar ett antal administrativa processer. Därför slipper du tunga och tidskrävande administrativa poster och får en bättre arbetsdag.

Du kan ställa in påminnelser för när dina leverantörsfakturor ska få rabatter.

Business Central stödjer även processerna för lönehantering, tidsregistrering, likviditetshantering och mycket mer inom ekonomi.

Resultatöversikt i DSM

Intäktsöversikten ger säljare och ledning en tydlig överblick över försäljningsstatistiken. Det hjälper till att ge en snabb ögonblicksbild av hur försäljningen har varit för veckan/månaden/kvartalet/året.

Försäljningsorder kan sorteras i Frigiven, Väntar på förskottsbetalning, Väntar på godkännande och Öppen. Dessutom kan du även sortera efter vilken tidsperiod du vill se försäljningsorder i. Du kan välja att se hur många order som är giltiga eller värdet på alla order. Du har även möjlighet att välja vilket diagramformat du vill visa översikten i.

power bi

Power BI

Power BI är en business intelligence-lösning inbyggd i Business Central. Power BI kan hjälpa dig att göra komplexa och ostrukturerade data begripliga och tillföra värde.

Power BI ger dig en överblick över ditt företag samt möjlighet att dyka in i mycket specifika områden av verksamheten.

Det har skapats standardanalysområden i lösningen som täcker hela företagets normala behov och därför går det snabbt att komma igång med Power BI.

 

jet reports logo

Jetreports

Med rapportverktyget JetReports kan du snabbt och enkelt skapa rapporter i Excel. JetReports integrerar Excel med DSM Business Central och använder data från det som bas för grafer eller pivottabeller.

JetReports är lätt att använda och resultatet är precisa och tydliga rapporter i en professionell design, som kan sättas upp i det format du önskar. Du får därmed en överblick över din data så snabbt som möjligt.

 

Continia PNG logo

Continia Document Capture

Med Document Capture kan du automatisera hanteringen av dokument – ​​från mottagande och registrering av ett dokument till godkännande, bokföring och slutligen sökning av dokument från det digitala arkivet. 

 • Skanna, extrahera OCR-data, registrera, posta och arkivera alla typer av dokument.
 • PDF-filer laddas automatiskt ned från kända e-postadresser och bearbetas med OCR-teknik utan att användaren är involverad alls. Pappersdokument skannas med en skrivbords- eller nätverksskanner och följer sedan samma procedur som PDF-filer.
 • Relevanta fält identifieras och överförs automatiskt till Microsoft Dynamics Business Central. Det innebär snabb och effektiv hantering av inkommande PDF-filer och pappersdokument.
 • Fakturor i XML-format har redan all nödvändig information och det finns därför inget behov av OCR-behandling – de laddas direkt.
 • Continia Document Capture gör fakturahanteringen enklare med nya funktioner som automatisk igenkänning av leverantörer, utökade dokumentöversikter, förhandsregistrering av inköpsfakturor och mycket mer.
 • Fakturor kan antingen godkännas direkt i Microsoft Dynamics Business Central eller online via en webbläsare. 
 • Det digitala arkivet i Continia Document Capture innehåller alla PDF-filer och skannade dokument och de är lättillgängliga från relevanta platser i Microsoft Dynamics Business Central.

Continia Payment Management

Continia Payment Management säkerställer hög kvalitet och säkerhet genom hela betalningsprocessen 

 • Skicka betalningar direkt från Microsoft Dynamics Business Central till din banks onlinesystem via Continia Payment Management. Betalningarna godkänns och skickas till banken på en gång och du får ett kvitto på betalningen direkt.
 • Den direkta kommunikationen i Continia Payment Management innebär att du kan ladda ner växelkurser, spara insättningsfiler och kontoutdrag samt ladda bankkontoavstämningsfiler direkt i Dynamics Business Central.
 • En hög kvalitet i betalningsprocessen gör det helt säkert för dig att skicka dina betalningar till banken.
 • En automatiserad valideringsprocess inkluderar att kontrollera om en betalning eller en betalningstyp ligger inom de relevanta reglerna.
 • Du kan hantera betalningar till flera leverantörer i olika valutor och från flera bankkonton med endast en ingångspunkt - utbetalningsjournalen.

Var väl förberedd i ditt arbete

Rapportering och analys

Business Central ger tillgång till ett av de bästa data- och rapporteringsverktygen på marknaden.

Med hjälp av Business Intelligence och Microsoft Power BI kan data i ditt företag omvandlas till värdefull kunskap och du kan organisera din data på ett sådant sätt att du kan fatta rätt beslut gällande din affärsstrategi.

Ta rätt beslut med robust rapportering, ad hoc-analys av all data med analysläge och kopplingar till Excel och Microsoft Power BI.

Kassaflödesprognos

Skapa korrekta kassaflödesprognoser med hjälp av artificiell intelligens för att analysera ditt företags finansiella ställning.

Kontrollera ekonomiska data

Hantera din ekonomi från början till slut – övervaka din budget, snabba upp månads- och årsbokslut, automatisera bankavstämning, använd obegränsade dimensioner, spåra anläggningstillgångar och mer.

Utöka den globala marknaden

Understøt flere valutaer, sprog, valutakurser, konsolideringer, interne transaktioner og skatteregler

Vill du bli kontaktad av vår säljkonsult Sabina?

Sabrina Kjaerkner är säljkonsult på JMA och kan kontaktas via e-post: info@maskindata.se eller telefon: +46 413573090

Ange dina kontaktuppgifter här:

Välj något du är nyfiken på, så kontaktar vi dig och berättar mera!

Strategiska partnere

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev