Skip to main content

Allt om service i en lösning

Servicemodulen i DSM skapar en stark grund för serviceavdelningen, speciellt i relation till hanteringen av serviceuppgifter och för montörer i deras dagliga arbete med att skapa och färdigställa tids- och materialjournaler.

Serviceuppgifter, avtal och det dagliga arbetet på serviceavdelningen underlättas och kan hanteras centralt från ett system.

Funktionaliteten i servicemodulen ger serviceavdelningen bättre insyn i de uppgifter och avtal som ingår i det dagliga livet och skapar en överblick över serviceavdelningen.


Serviceoptimering

Översikt över arbetsuppgifter, tid och materialåtgång

Få en överblick över serviceuppgifter, som kan visas i systemet specifikt i förhållande till status, typ och maskiner.

Om du har en serviceavdelning som saknar överblick sköter servicemodulen det dagliga arbetet, från uppgiftsskapande till registrering av timmar och ytterst till fakturering. Modulen kan kombineras med de funktioner som behövs för att driva en serviceavdelning optimalt. Dina serviceuppgifter skapas automatiskt efter en fastställd timgräns eller period pr maskin. På så sätt blir dina servicebesiktningar och arbetsuppgifter snabbt tillgängliga för servicechefen eller montören.

Tidsregistrering via scanner DSM REG

Med vår Power App DSM REG för tidsregistrering via skanner på en mobiltelefon är det enkelt för montörer och tekniker att registrera tid. Det ger fördelar genom att tidsregistreringen i systemet alltid är aktuell och att överföringen av tidsregistrering till serviceorder sker dagligen även om det finns montörer som inte är i verkstaden på flera dagar.

Field Service Management

reeft logo

DSM-filiallösningen är integrerad med Field Service Management-systemet REEFTmobile™. En mobil lösning för planering och ledning av servicemontörer utanför staden. Med en app för onlineorderhantering på din mobil får du kontroll på tidrapporter, ärendehantering och fakturering. Orderhanteringsappen gör att du har överblick över beställningar och uppgifter både från kontoret och ute på fältet med servicechefer, montörer och andra mobila medarbetare både online och offline.

Garanti och reklamationshantering

Få kontroll över garanti- och reklamationsärenden via ärendeöversikten i garantimodulen. Här kan du se vad som har kommit in i ersättning för de enskilda fallen.

Garantiuppföljning är ett verktyg för att hantera reklamationer. På varje enskild garantityp anges om typen ska visas i garantiuppföljningen. Garantiuppföljning kan användas för att ange om reklamationen har skickats till leverantören och när svar från leverantören förväntas.

Om garantiuppföljning används kan listor skrivas ut för uppföljning. Med garantiuppföljning är det möjligt att koppla ihop det enskilda reklamationen och efterföljande reklamationsersättning. Dessutom går det att skriva ut en rapport som visar hur stor andel som ersätts från leverantören.

Service

Tjänstekontrakt och avtalsekonomi

Hantering av olika typer av servicekontrakt pr maskin.

Garanti- och reklamationssatserna på den enskilda maskinen kan styras av timmar, perioder etc.

Få inblick i det enskilda serviceavtalet med timmar och material som används i förhållande till det fasta priset som ställts på serviceavtalet. Det är alltså lätt att få en överblick över intäkterna på servicekontrakt.

service 500x300

Hjälp dina kunder att få en överblick över maskiner som ska servas med DSM PLANNER

Med hjälp av ny teknik och Power Apps ger DSM tillgång till data på ett helt nytt och användarvänligt sätt.

VÄRDE MED DSM-PLANNER

Med några få klick kan du kommunicera med kunden och kalla in maskinen för service – antingen via e-post, pr. telefon eller via WhatsApp
Som arbetsledare eller serviceplanerare kan du enkelt få en överblick över vilka maskiner som behöver servas inom nästa period
Använd servicekontrakt eller senaste servicedatum från maskinkartan i DSM
Få en snabb överblick över vilken montör som har kapacitet för uppgiften i den nya planeraren.

VÄRDE MED KUNDPORTALEN

Kunden kan enkelt få en överblick över sina maskiner och servicestatus via kundportalen
Här har kunderna även tillgång till att se status på order och se de senaste fakturorna

service contract

Uppdatering av servicefaktura

Automatiskt ifyllda fakturor enligt överenskommelse om över- eller undertimmar, fast pris mm.

Fakturor fylls automatiskt i med de uppgifter som anges på servicekontraktet eller fylls i på serviceuppdraget. Detsamma gäller i samband med fastprisavtal.

Hantering av service kits

Service kits kan ställas in för att innehålla en specifik uppsättning reservdelar och resurser samt standardtider.

Innehållet i de enskilda servicepaketen kan varieras per maskingrupp, modell och maskinserienummer. Samtidigt kan standardtexter skapas, så att du kan underlätta arbetet med att skapa förklarande text på servicefakturan för kunden.

Servicemodulen i DSM ger värde

  • Insikt i tjänsteekonomi för institutionen
  • Nyckeltal om lönsamhet, nedlagda timmar, resurser, kontrakt eller varor
  • Digitalt referensarbete för serviceuppgifter, uppföljning och journaler
  • Servicerapporter och uppgifter på maskinen lagras digitalt
  • Kunskapsdelning och överföring från försäljning till serviceavdelningen
  • Att dela information från försäljning till service skapar bättre synergi mellan avdelningarna. Det innebär färre fel och det sparar tid för administrationen

Vill du bli kontaktad av vår säljkonsult Sabina?

Sabrina Kjaerkner är säljkonsult på JMA och kan kontaktas via e-post: info@maskindata.se eller telefon: +46 413573090

Ange dina kontaktuppgifter här:

Välj något du är nyfiken på, så kontaktar vi dig och berättar mera!

Strategiska partnere

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev