Skip to main content

Äga, hyra eller dela maskiner med andra - hur framtiden ser ut?

Ägande

Sett i perspektiv för nya trender i delning av ekonomi, CO2-neutralitet och begränsning av resursförbrukning. Det är vettigt att göra beräkningar på vilket ägande som bäst kan betala för bonden. Är han / hon bäst att betjäna genom att hyra en maskin istället för att äga en maskin? Finns det fler ägare till den enskilda maskinen? Och är det möjligen en utbyte av en annan maskin?

Är bonden redo för en större investering eller är det bäst med månatliga "avdrag" där service är en naturlig del? Alla viktiga frågor innan beslutet fattas.

DSM-systemet är utvecklat i samarbete med maskinhandlarna och i linje med marknadens krav på en modern maskinprocess. JMA ansvarar för att utveckla de moduler och funktioner som behövs för att maskinhandlaren ska kunna driva en bra och framtidsbeständig verksamhet. Därför har vi också gjort det möjligt för maskinhandlaren att erbjuda sina kunder olika äganderätt till sina maskiner.

Framtidens jordbruk

Maskinparken kommer i framtiden sannolikt att bestå av flera självgående maskiner. Mindre maskiner som kan köras 24 timmar om dygnet och drivs av högteknologiska robotar som kan skicka automatiska servicemeddelanden till en servicetekniker hos maskinhandlaren via Internet. Vad betyder detta för bondens bondgård?

Jordbrukarnas styrkor ska odla sitt land för att ge de bästa grödorna och ta hand om sina djur för bästa möjliga utbyte. Jordbruksmaskinen är ett viktigt verktyg för att möta dessa behov och därför vill lantbrukaren inte ha en "besvär" med sina maskiner. En servicetekniker hos maskinhandlaren måste se till att han inte får den. Hur kommer detta att ske på bästa sätt?

En artikel i "Effektiv jordbruk från 26 november 2018", anser Claas och Danmarks Agro om uthyrning. Claas har nyligen lanserat ett nytt uthyrningsprogram, som erbjuder både jordbrukare, entreprenören och maskinstationen kortsiktiga hyra av nyare Claas traktorer. Webportalen är redan i full gång i Tyskland, och Danish Agro ser nu potentialen att utvidga konceptet till den danska marknaden.

DSM och uthyrning av maskiner

I den nya versionen av DSM-systemet har mycket arbete gjorts för att utveckla en ny och förbättrad hyresmodul. Hyresmodulen i DSM är en modul där du kan skapa beställningar för en eller flera hyremaskiner för en kund. Du kan göra automatisk fakturering, antingen dag, vecka eller månad, och du kan bestämma om hyresavtalet fortsätter eller avslutas.

Service på hyremaskiner

Du kan redan vid beställningstidpunkten bestämma huruvida serviceorder ska skapas och tryckta arbetskort skrivs ut när hyrestiden slutar. Du kan hyra maskiner för vidare uthyrning och du kan följa upp intäkter och kostnader via olika rapporter och analys.

DSM och flera ägare i samband med en maskin

Det är möjligt i DSM-systemet att dela ett maskinköp mellan flera ägare. Gäldenären som anges på maskinkortet anses vara den primära ägaren, andra som sekundär. Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på olika maskinlistor i systemet.

Det är ett finansiellt konto som används för mellanliggande fakturering genom att fördela belopp på fakturor med flera ägare. I samband med försäljning och / eller utbyte av maskiner kan det anges på försäljningsordern att maskinen säljs till / tas i utbyte med mer än en ägare.

När du bokar försäljningen uppdateras maskinen automatiskt med information om berörda ägare och ytterligare dokument kommer att skapas för medejerna till den maskin som säljs.

Service på maskiner med flera ägare

I servicemodulen kan serviceorder också skapas på maskiner där flera ägare är associerade. När beställningen upprättas hämtas all äganderättsinformation automatiskt från maskinkortet. Alternativt kan ägandedistributionsinformation anges på de enskilda maskinkanalerna på serviceordern.


Andra Nyheter

10 november 2020

Familjeföretaget Staffans Maskin AB startades 1978 av makarna Staffan och Laila Johansson och säljer samt servar maskiner och redskap till branscherna entreprenad, lantbruk samt skog.

29 april 2020

När Söderberg & Haak ville ha ett enhetligt affärssystem för alla sina dotterbolag, så stod valet mellan två olika leverantörer. De bestämde sig för att satsa på JMA Maskindata AB’s system DSM (Dealer Service Management).

29 mars 2019

Hur ska jordbrukarna finansiera sina maskiner och driva jordbruket i framtiden? Vill de köpa maskiner tillsammans, hyra maskiner på kort sikt eller föredrar de att äga egna maskiner?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev