Skip to main content

Affärsrådgivning

Konsultens uppgift är att förstå och möta kundernas behov så att vi kan erbjuda dig den bästa lösningen. Samtidigt är det nödvändigt att vi ger dig rätt råd och sparring så att du kan känna dig trygg. Innan vi startar ett nytt projekt vill vi ge dig en överblick över dina processer och arbetsflöden. Och detta är just uppgiften med affärsanalysen.

 


Säljkonsulten är din sparringspartner

Vi startar ofta en process med krävande frågor, där vi utmanar din affärsverksamhet i förhållande till företagets strategi.

Vi hjälper sedan till att anpassa aktiviteterna till den utlagda strategin.

consultancy

Det kan finnas områden där vi tror att ditt företag kan minska sina kostnader eller optimera resultaten. Eller så känner vi till processer som kan hjälpa till att optimera dina affärsprocesser.

Vilka processer i ditt företag kan vi optimera

I denna del av projektet besöker vi ditt företag för att hitta rätt lösning i samarbete med dig.

Vi tittar på vilka funktioner företaget måste ha? Vilka funktioner kan DSM stödja? Vilka krav och förutsättningar har du för den färdiga produkten? Vilka är framgångskriterierna för projektet? Vad är budgeten? Vilka risker har vi att hantera?

Baserat på dessa parametrar kan vi göra en uppskattning och med verksamhetsanalysen får du en kvalificerad uppskattning av projektet.

Efter granskning kan du välja att godkänna projektet baserat på dessa uppskattningar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev