Skip to main content

Implementering och utbildning

Att driva en verksamhet optimalt kräver ett ständigt fokus på utveckling och optimering av resurser.

Det kan vara svårt att hålla fokus på det i en vardag, där arbetsdagarna går snabbt och där andra uppgifter tar mycket plats.

Därför kan JMA:s affärskonsulter hjälpa dig på vägen och ge dig verktyg som underlättar.


Branschledande konsulter

Våra konsulter har en grundläggande kunskap om branschen och är därför mycket duktiga på att ge råd och lära ut användningen av vår mjukvara till nytta för kundernas affärsprocesser. På JMA tror vi att en gedigen kunskap om branschen är nyckeln till att på bästa sätt kunna ge våra kunder råd.

consultant dialog

Det är så vi gör det

Innan vi startar ett nytt projekt vill vi gärna få en överblick över dina processer och arbetsflöden. Vi startar därför alltid en kurs med en föranalys för att identifiera behov av frågeställningar, där vi utmanar din verksamhet i förhållande till företagets strategi.

Vi hjälper sedan till att anpassa aktiviteterna till den utlagda strategin. Det kan finnas områden där vi tror att ditt företag kan minska sina kostnader eller optimera sina intäkter. Eller så har vi kunskap om processer som kan hjälpa till att optimera dina affärsprocesser.

Konsultens uppgift är att förstå och möta ditt behov så att vi kan erbjuda dig den bästa lösningen. Samtidigt är det nödvändigt att vi erbjuder dig rätt mängd råd och sparring så att du kan känna dig i trygga händer.

Dialog dialog dialog

Konsulterna tillbringar mycket av sin tid i dialog med dig och möter de utmaningar som uppstår. Det finns alltid utrymme för våra planer att ändras om det skulle uppstå akuta problem med en kund.

Det ger konsulten stor tillfredsställelse att kunna göra kundens arbetsdag enklare och effektivare. Vi vet hur krävande vissa lösningar kan vara och därför är det bra att veta att vi med våra lösningar kan lösa en del av de irritationer och utmaningar som kunderna möter.

Konsulterna gillar att starta nya stora projekt. Att vara med i processen från start till mål ger dem en god inblick i företagets processer, vilket bidrar till att stärka konsultens egen utveckling, samtidigt som kunden säkert kommer i mål.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev