Skip to main content

Projektledning

Ett byte till DSM är ett byte till en effektiv IT-lösning som optimerar nuvarande arbetsprocesser i ditt företag. DSM kan skräddarsys för att passa dina behov och kan även utökas med ett brett utbud av tillägg och tillbehör.


 

Vad tar det?

Det goda samarbetet, som vi alltid lägger stor vikt vid i dialogen med dig, kräver en öppen kommunikation. På så sätt kan vi bäst hitta rätt lösning.

En sådan utveckling och implementering av ett nytt system innebär dessutom en viss mängd resurser och arbetstid, för att systemet ska matcha din verksamhet så bra som möjligt. Något vi tar hänsyn till vid projektstart och längs vägen.

 

projektledelse thesnake

Projektsamarbetet består av 6 övergripande faser
Preliminär analys

I denna del av projektet besöker JMA kundens företag för att hitta rätt lösning i samarbete med kunden

Här får vi reda på det tillsammans:

  • Vilka funktioner ska företaget ha?
  • Vilka funktioner kan DSM stödja?
  • Vilka krav och förutsättningar ställer kunden på den färdiga produkten?
  • Vilka är framgångskriterierna för projektet?
  • Vad är budgeten?
  • Vilka risker behöver hanteras?

Utifrån dessa parametrar kan vi göra uppskattningar för kunden som vi tillsammans går igenom inför slutstart av fas 1 - Planering. På många sätt den säkraste starten på projektet, då kunden får en kvalificerad uppskattning av projektet med den preliminära analysen, och eliminerar alla tvivel om priser och framtida processer. Efter granskning kan beställaren välja att godkänna projektet utifrån dessa uppskattningar.

Viktigt: Projektet startar endast om grönt ljus ges i denna fas.

Fas 1 - Planera

Fasen består av projektskapande, där en "grov" plan görs för när och hur resten av projektet ska gå vidare.

Workshopdagar avtalas och bokas.

Slutligen skapas en teknisk miljö som fungerar som testning under projektets gång, men som också är den miljö som används för driften när systemet sätts i drift.

Fas 2 - Design

I denna fas börjar vi med data och setup. Allt i samarbete med kunden och i synnerhet är det viktigt att kunden är med så mycket som möjligt.

Arbetet sker i workshops, där ämnesområdescheferna träffas och sammanfattar sitt arbete med varandra.

Milstolpar beskrivs, som hjälper till att avgöra om vi upprätthåller förväntade framsteg.

Fas 3 - Utförande / Implementering

I denna fas slutförs den återstående uppgiftspoolen och utvecklingen. JMA testar DSM och ser till att allt är redo att "gå live".

Fas 4 - Go Live

Vi börjar med att hålla en introduktionskurs till DSM.

Go-live innebär att vi stänger av kundens gamla IT-system och slår på kundens nya. Du bör räkna med att vara utan IT-system i 2-3 dagar. På Go-Live-dagen och följande dagar finns konsulter på plats som hjälper till.

De första dagarna går åt till att få igång de mest vitala områdena. DSM-moduler och tredjepartsmoduler startas sedan.

Fas 5 - Överlämning för operation

Ett antal uppföljningsdagar avtalas i den fas vi kallar - "Hyper Care".

2 dagar är obligatoriska och är avsatta för att hjälpa till med den första månadsskiftet.

I denna slutfas överlämnas kunden successivt till vår supportavdelning.

Projektet är avslutat och en slutrapport om projektet skickas.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev