Skip to main content

Integration av maskiner

Digitala lösningar för försäljning av maskiner är en väsentlig del av ett IT-system för maskinhandlare.

I webbtjänsten Webmachines har vi sett till att du kan integrera dina maskindata direkt från DSM till många externa försäljningskanaler såsom maskinmagasin, traktorpool, mascus med mera.

Dina maskiner skapas, raderas och uppdateras automatiskt från DSM till portalerna och tillbaka till DSM när en maskin säljs.


Försäljning av maskiner

Du kan hantera hela din onlineförsäljning av maskiner från DSM med några få klick och du kan helt själv välja vilka webbportaler du vill använda.

Med Webmachines webbtjänst är du ständigt uppdaterad med status på din maskinförsäljning.

På JMA arbetar vi med globala mål. Globalt mål 8 handlar om anständiga jobb och ekonomisk tillväxt. Vi har ett aktivt fokus på hållbara resurser, särskilt i relation till digitalisering av arbetsprocesser.

Därför har vi även en digital lösning för försäljning av dina maskiner. Att optimera digitala arbetsflöden och processer ger ett bättre resultat både för dig och för omvärlden.

Vi har integration för följande maskinportaler

agriaffairesaltimaskinerbaupoolmascusmaskinbladettractorpool 

Skapa snabbt maskinannonser direkt från DSM till många olika portaler och få följande fördelar:

  • Centraliserad maskin- och portalhantering över onlineportaler och egen webbplats
  • Möjlighet att integrera dina nya och begagnade maskiner på din egen hemsida
  • Riktad annonsering och marknadsföring på maskinnivå
  • Automatisk export av maskinannonser
  • Förbättrad datakvalitet för maskinannonser över onlineportaler
  • Tidsbesparing genom centraliserade, effektiva och transparenta processer
  • Kontinuerlig utveckling av värdeskapande funktioner för att förbättra maskinannonsering
  • Kontinuerlig utbyggnad av portalnätet

Att återvinna begagnade maskiner är bra för miljön

Ju mer vi använder data för våra digitala lösningar, desto mer arbetar vi hållbart och ekonomiskt ansvarsfullt. Med en resurseffektiv lösning uppnår du ett bättre resultat för dig, kunderna och omvärlden.

Om du vill annonsera och sälja maskiner via webbtjänsten Webmachines är det några detaljer som måste finnas på plats innan du börjar.

Det är viktigt att ha koll på alla maskindelar och utrustning och hur dessa kan kategoriseras. Därför är det bland annat nödvändigt att du gör några överväganden om hur din databas ska vara.

Kom igång med att sälja dina maskiner online och läs mer nedan om hur du kommer igång.

Hur man kommer igång med Webmachines
WEBMACHINES Advertising

Med vår annonstjänst WM-Advertising kan du centralt hantera annonsering av maskiner på ett stort antal onlineportaler från DSM-systemet.

WM-Advertising är alltså din maskinhandlaretjänst för att optimera handeln på nätet med nya och begagnade maskiner. Med detta kan du enkelt och effektivt hantera hela din onlineförsäljningsprocess från en central plats i DSM-systemet och därigenom uppnå betydande tidsbesparingar och förbättrad datakvalitet.

WM-Advertising säkerställer det direkta datautbytet och kvaliteten mellan maskinhandlare och onlineportaler, så att alla parter uppnår affärsnytta. Med WM-Advertising är du direkt ansluten till relevanta onlineportaler. På så sätt kan du överföra dina maskinannonser utan omvägar med bara några klick.

Innan du kan börja annonsera behöver du teckna ett abonnemang, du behöver tilldelas en GUID och det finns även en uppsättning och integration. Allt detta sker efter ytterligare överenskommelse med JMA.

Skick:
För att kunna annonsera via WM-Advertising är det nödvändigt att prenumerera på antingen WM-Modelbase eller WM-Datakonvertering. Du kan läsa mer om dessa tjänster nedan.

WEBMACHINES modellbas

Modellbasen är hjärtat i WEBMACHINES

Syftet med WM-modellbasen är att ge maskinhandlarna bästa möjliga databas som följer marknadsutvecklingen, varför data i modellbasen kontinuerligt uppdateras och underhålls i nära samarbete med maskinhandlarna. Uppdateringarna kan vara ändringar eller tillägg till modellgrupper, modellundergrupper, varumärken och specifikationer.

Dessutom utgör WM-Modelbasen databas för ett antal nuvarande och framtida värdeskapande tjänster, som kan köpas efter behov.

INTEGRATION OCH PRENUMERATIONSPRIS

Innan modellbasen i WM-Modelbase kan användas måste ett abonnemang skapas och för detta ska modellbasen sättas upp och integreras i DSM-systemet via en separat körning. Allt detta sker efter ytterligare överenskommelse med JMA.

WEBMACHINES datakonvertering

Datakonverteringstjänsten låter dig använda din egen modellbas i DSM-systemet, för vilken din maskindata automatiskt och kontinuerligt konverteras till WEBMACHINEs modellbasdata.

WM Data Conversion är alltså länken mellan din egen modellbas och WEBMACHINES modellbas. Konverteringstjänsten är alltså en nödvändighet om du vill uppnå värde genom andra WEBMACHINES tjänster inklusive WM-Advertising, men har ett behov av att ha en egen modellbas.

INTEGRATION OCH PRENUMERATIONSPRIS

Innan datakonvertering kan användas måste ett abonnemang skapas och för detta måste konverteringen sättas upp och laddas in i systemet via en separat körning.

För att säkerställa god datakonvertering och datakvalitet måste relationer mellan din egen modellbas och WEBMACHINEs modellbas dokumenteras och ställas upp via en närmare dialog. Detta omfattar bland annat förhållandet mellan modellundergrupper, specifikationer, specifikationsvärden och varumärken. Allt detta sker efter ytterligare överenskommelse med JMA.

Vill du bli kontaktad av vår säljkonsult Sabina?

Sabrina Kjaerkner är säljkonsult på JMA och kan kontaktas via e-post: info@maskindata.se eller telefon: +46 413573090

Ange dina kontaktuppgifter här:

Välj något du är nyfiken på, så kontaktar vi dig och berättar mera!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev