Skip to main content

Dynamics 365 Business Central

DSM Dealer Service Management är byggt ovanpå Microsoft Dynamics 365 Business Central, som är Microsofts svar på en komplett affärslösning.

Business Central gör det möjligt för ditt företag att koppla samman människor, processer och insikter för att fatta beslut snabbare. Systemet är utrustat med inbäddad vägledning, instrumentpaneler och är integrerat med Microsoft 365 och Microsoft Teams.


Business Central ger dig möjlighet att få bättre kontroll över lagret, att leverera produkter i tid och att anpassa dig till förändrade affärsmodeller över inköp, produktion och lagring.

Tillsammans med DSM är Business Central en branschspecifik och framtidssäker återförsäljarhanteringslösning för maskinhandlare med skräddarsydda digitala lösningar som ger fördelar och ekonomisk tillväxt.

 

Specifikationer

Anpassa dig när ditt företag växer

 • Arbeta var som helst med alla funktioner på stationär PC, surfplatta eller mobil
 • Eliminera organisatoriska silos med en heltäckande lösning som körs där du behöver den
 • Skala allt eftersom du växer med modern teknik som maskininlärning, IoT och mixed reality
 • Ta kontroll över din företagsdata och skydda den från obehörig åtkomst
 • Skaffa systemet på 25 språk, lokalisering och kodfria gränssnittsändringar och utöka lösningen med Microsoft Power Apps, Power Automate och Power Virtual Agents

Finansiell insikt och affärsinsikt

Gör det lättare att hantera likviditet, bankavstämningar, anläggningstillgångar, budgetering och projektkostnader, samtidigt som du uppnår kortare processtider med bättre förutsägelse av sena betalningar. Stöd enkelt flera valutor, växelkurser, konsolideringar, interna transaktioner och lokala skatteregler Minska stängningstiderna i månader och år med tillhörande finansiella data, fordringar, skulder och anläggningstillgångar Effektivisera arbetsflöden för godkännande med Power Automate Använd inbyggda rapporter, Excel- eller Microsoft Power BI Connect-rapporter, diagram och Power BI-data över redovisnings-, försäljnings-, inköps- och lagerteam för att få korrekta insikter och fatta realistiska ekonomiska beslut.

Leverera exceptionell kundservice

 • Registrera automatiskt levererade varor som serviceartiklar och lagra nödvändiga uppgifter på ett ställe så att sälj- och serviceteam kan svara snabbt på förfrågningar
 • Erbjud fullständig ersättning eller enkel reparation med delar och arbetskostnader i en serviceorder. Öka lojaliteten genom att tillhandahålla reservutrustning till kunder som väntar på service

Arbeta smartare och snabbare

 • Få tillgång till Business Intelligence när och var du behöver det, med instrumentpaneler och nyckeltal i realtid för varje användarroll
 • Förbättra resultat och produktivitet med systemförslag i realtid baserade på historiska data för att guida anställda genom arbetsflöden
 • Länka din företagsdata med produktivitetsverktyg som Microsoft Outlook och Excel för att förbättra kundernas och anställdas upplevelser

Påskynda försäljningsprocesser

 • Spåra alla kundinteraktioner och få vägledning om de bästa merförsäljnings-, korsförsäljnings- och förnyelsemöjligheterna under hela försäljningscykeln
 • Skapa flexibla prissättnings- och rabattstrukturer för enskilda kunder och grupper av kunder

Optimera leveranskedjan

 • Fyll på lager baserat på verklighet, efterfrågan och tillgänglighet med hjälp av inbyggd intelligens, försäljningsprognoser och prognoslager för att automatiskt skapa inköpsorder
 • Bygg bättre relationer med leverantörer och omvandla de bästa erbjudandena till beställningar.
 • Säkerställa efterlevnad av interna och externa policyer med processledning och godkännanden.

Vill du bli kontaktad av vår säljkonsult Sabina?

Sabrina Kjaerkner är säljkonsult på JMA och kan kontaktas via e-post: info@maskindata.se eller telefon: +46 413573090

Ange dina kontaktuppgifter här:

Välj något du är nyfiken på, så kontaktar vi dig och berättar mera!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev