Skip to main content

Tjänster

JMA är specialiserat på IT-lösningar för maskinhandlare. Med många års erfarenhet från branschen har vi utvecklat det branschspecifika DSM-systemet speciellt för maskinhandlare och importörer av maskiner. Vi är den erfarna sparringspartnern med nära relationer till både leverantörer och branschorganisationer. Vi är ett marknadsledande programvaruhus med 44 kompetenta och lojala anställda i Danmark. Dessutom har vi filialer i Sverige, Norge och Tyskland.

Våra konsulter har det professionella ansvaret i projekten samt ansvaret för att våra kunder kontinuerligt får kompetent sparring för att vidareutveckla sin verksamhet genom optimalt utnyttjande av deras DSM-lösning. Konsulterna deltar i att inrätta, implementera, undervisa och stödja DSM-industrilösningen. En lösning som används dagligen av mer än 1700 yrkesverksamma i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland.

Vi ger råd om optimering av affärsprocesser, maskinkonfiguration, ekonomisk rapportering, analyser av kedjan, utbildning, tekniska installationer och hosting - kort sagt allt relaterat till maskinhandlarens verksamhet och IT.

Microsoft 365

Microsoft 365 erbjuder mycket mer än den populära Office-sviten. Den innehåller nu lösningar som Excel, Word, Powerpoint, Teams, Forms, Planner och mycket mer. Microsoft 365 finns i många olika versioner.

Lageranalysen

Referenser kan lämnas på liknande uppdrag. En rapport blir inte säkrare än de siffror som ligger till grund för den. Utnyttja även vårt paket för saldo- och lagervärdesäkerhet för att säkerställa bästa kvalitet i rapporten.

Affärsrådgivning

Ett byte till DSM är ett byte till en effektiv IT-lösning som optimerar nuvarande arbetsprocesser i kundens företag. DSM kan skräddarsys för att passa kundens behov och kan även utökas med ett brett utbud av tillägg och tillbehör.

Marginalmomsbeskattning

De flesta företag har många maskinaffärer med marginalvinstbeskattning inblandad. Det handlar ofta om ganska stora summor. Om företaget har felaktiga rutiner som via affärssystemet ger felaktiga uppgifter till bokföring och momsrapporter innebär det en stor risk.

Cloud Hosting Services

Genom att hosta din DSM-lösning i JMA Cloud Hosting får du en unik och annorlunda tjänst eftersom vi har expertis inom både DSM och hosting. DSM är livsnerven i ditt företag, och vi har djup insikt i installation, integration och hosting.

Virtuella servrar säkerställer att du alltid har nödvändig kapacitet för databas, lagring och utbyte av data mellan dig och dina leverantörer via vårt högsäkrade hostingcenter.

Saldosäkerhet

För dig som vill öka lönsamheten för reservdelar och samtidigt få nöjdare kunder erbjuder vi konsultuppdrag för bl a lagerstyrning. Tillsammans går vi igenom en checklista med den som är lageransvarig. En rapport lämnas på vad vi kommit fram till med förslag till åtgärder och checklistan överlämnas för egen fortsatt uppföljning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev