Beräkning av föryngring

Om det inte har skett något köp på ett visst moment kan DSM System automatiskt tilldela föremålet med en obsolutionsprocent, vilket visar hur mycket det är föråldrat.

En avsättning av den föråldrade delen av inventeringsvärdet kan också publiceras. Under förutsättning att en föråldringsprofil har applicerats på produktkortet, kan föremålet ingå i föråldranberäkningen.

Om några varor ska behandlas speciellt måste dessa tillämpas på en annan förkolningsprofilkod. Till exempel kan det finnas varor som måste vara föråldrade oavsett senaste köpdatum. En alternativ obsolutionsprofil kod skapas för dessa varor, till exempel med en formel 1D = 100%.

Föråldranberäkningen kan också göra åldersnedskrivningar på maskiner. Bokföringen av nedskrivningen är inte angiven på maskinen utan redovisas som en total avsättning. Beräkningen kan automatiskt bilda finansiella objekt som anges per objektdimension och per objektets platsdimension. En procentsats beräknas oberoende av plats, typ etc. men kan anges per plats.

Föråldrad beräkning av maskiner sker på den enskilda maskinen baserat på varans inköpsdatum (som beräknas per serienummer på varan). Om det inte finns något köpobjekt för maskinen används fältet faktiskt på maskinkortet.

Kontakt

Anders Petersson

Direktör

  +46 (0) 413-573090

 anders@maskindata.se

Kontakt

Björn Bergmark

Säljare

  +46 (0) 413-573090

bjorn@maskindata.se

Byggt på Microsoft Dynamics Business Central

DSM är byggt ovanpå Microsoft Dynamics Business Central - ett populärt program som används av många medelstora företag runt om i världen. DSM utökar Business Central med exakt alla verktyg du behöver i maskinhandlarbranschen. DSM bygger på 30 års erfarenhet från verksamheten.

Som ett exempel på en smart funktion i DSM kan vi nämna intelligent dokumentskanning. Ladda dokumentet elektroniskt i systemet och det kan läggas ut med ett enda klick.

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är viktiga för driften av webbplatsen, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårning av cookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla webbplatsens funktioner.