Marginalmomsbeskattning

Bakgrund

De flesta företag har många maskinaffärer med marginalvinstbeskattning inblandad. Det handlar ofta om ganska stora summor. Om företaget har felaktiga rutiner som via affärssystemet ger felaktiga uppgifter till bokföring och momsrapporter innebär det en stor risk.
Hur skulle exempelvis en skatterevision påverka företaget? Först en betalningsskyldighet för kanske ett stort momsbelopp och sedan ett 40%-igt skattetillägg ovanpå? Hur stor är den negativa påverkan på företagets image?

Erbjudande

Vill ni få hjälp att skapa säkra rutiner vid affärer med marginalvinstbeskattning? Lever ni upp till er målsättning att hantera rätt marginalvinstbeskattning? Vill ni säkra era rutiner för marginalvinstbeskattning? Vad skulle skatterevision innebära för er?
JMA Maskindata AB erbjuder olika former för konsultuppdrag. En sådan tjänst är att skapa och säkra företagets rutin för marginalvinstbeskattning.

Mål

Målet är att få medvetenhet om hur det verkligen fungerar då maskiner säljs eller byts in där privatpersoner eller momsfria företag är inblandade i maskinaffären. Detta skall sedan leda till så god kontroll över företagets säljrutiner och bokföring att man kan känna sig trygg med den information som genereras av systemet. Det innebär också en ökad konkurrenskraft att räkna rätt på marginalvinstbeskattade maskiner.
Med denna trygghet i bagaget kan en skatterevision kanske klaras utan anmärkningar på denna punkt?

Vägen till framgång

  • Skapa medvetenhet om situationen genom effektiva kontrollverktyg
  • Analysera vilka förbättringspotentialer som finns
  • Åtgärda genom att införa rutiner som säkrar funktionen
  • Följ upp resultatet av åtgärderna och utför löpande kontroller

 


För att ge en känsla för vad du kan göra för att få en bra rutin för marginalvinst-beskattning har vi här tagit fram några av våra råd:

SKAPA INTERN RUTIN

Analysera företagets befintliga situation. Rutiner skapas eller förbättras för hela processen vid maskinaffär där marginalvinstbeskattning är inblandad. Ger affärssystemet rätt information?

Påverkan 1: Minimerar felrisk. Ger korrektare bokföring.
Påverkan 2: Ger trygg situation vid en skatterevision. Ger rätt momsuppgifter.

 

UTBILDNING SÄLJARE

Alla säljare utbildas för att få förståelse hur marginalvinsbeskattningen fungerar, både mot kund och inom det egna affärssytemet.

Påverkan: Risk för fel minimeras för varje maskinaffär.

 

UTBILDNING EKONOMI/ADMINISTRATION

Ekonomiersonal utbildas för att få en riktig bokföring av transaktioner som berör marginalvinstbeskattning.

Påverkan: Risk för fel minimeras inom bokföringen. Resultat och moms påverkas.

Kontakt

Anders Petersson

Direktör

  +46 (0) 413-573090

 anders@maskindata.se

Kontakt

Björn Bergmark

Säljare

  +46 (0) 413-573090

bjorn@maskindata.se

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är viktiga för driften av webbplatsen, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårning av cookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla webbplatsens funktioner.