Lageranalysen

Erbjudande

Vill ni ha uppföljning på era leverantörer för reservdelslagret? JMA Maskindata erbjuder en rapport som ger svar. Rapporten innehåller information om bruttovinst, kapitalbindning och inkuransvärden. Den ger också information på artiklar sålda under perioden med orimliga täckningsbidrag enligt systemet. Det finns ofta mycket pengar att spara genom att veta.

Mål

Målet är att få medvetenhet om vilken lönsamhet det finns inom reservdelshanteringen och vilka leverantörer som genererar detta. Att veta är en trygghet. Åtgärder kan göras på ett tidigt stadium innan skadan blivit stor. Varje liten åtgärd hjälper till och den samlade insatsen skapar ökad lönsamhet.

 

Läs om vilka svar rapporten ger

Omsättning och bruttovinst
Omsättning och bruttovinst presenteras för innevarande månad och rullande tolv månader. De tio största leverantörerna detaljerat.

Lagervärde och omsättningshastighet
Hur ser lagervärdet ut för era leverantörer och vilken är omsättningshastigheten? 

Åldersklassning av artiklar
Rapporten ger en bild av hur gamla delarna i lagret är och vilka summor som är på väg att bli inkurans. Åtgärder på denna punkt är oftast mycket lönsamma.

Förslag till åtgärder
JMA Maskindata AB kan ta fram en företagsunik lageranalys månadsvis.

Referenser kan lämnas på liknande uppdrag. En rapport blir inte säkrare än de siffror som ligger till grund för den. Utnyttja även vårt paket för saldo- och lagervärdesäkerhet för att säkerställa bästa kvalitet i rapporten.

Kontakt

Anders Petersson

Direktör

  +46 (0) 413-573090

 anders@maskindata.se

Kontakt

Björn Bergmark

Säljare

  +46 (0) 413-573090

bjorn@maskindata.se

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är viktiga för driften av webbplatsen, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårning av cookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla webbplatsens funktioner.