Affärsrådgivning

Konsulterna

JMA är en erfaren affärspartner med nära relationer med både leverantörer och branschorganisationer. Vi har jobbat i branschen i många år - sedan 1990 - och vi är en partner som känner till industrin inifrån och vi känner till våra kunders dagliga rutiner.

Våra konsulter har grundläggande kunskaper i branschen och de är därför mycket bra på att ge råd och undervisa om användningen av vår programvara till förmån för kundernas affärsprocesser. På JMA tror vi att fördjupad kunskap om branschen är nyckeln till att bjuda våra kunder på bästa sätt. Därför är våra konsulter mycket angelägna om att kombinera sin kunskap i branschen med kunskap om vår programvara. På så sätt blir de en bra sparringspartner för dina kunder.

Att hantera ett företag optimalt kräver konstant fokus på utveckling och optimering av resurser. Det kan vara svårt att fokusera på det på en dag då arbetsdagar går fort och där andra uppgifter fungerar bra. Därför kan JMAs affärskonsulter hjälpa dig under vägen och ge dig verktyg som gör det enklare.

 

Så här gör vi

Innan vi startar ett nytt projekt vill vi ge dig en översikt över dina processer och arbetsflöden. Därför startar vi ofta en process med krävande problem där vi utmanar din affärsverksamhet i förhållande till företagets strategi. Vi hjälper då att anpassa aktiviteterna så att de matchar den strategi som har lagts till. Det kan finnas områden där vi tror att ditt företag kan minska sina kostnader eller optimera resultatet. Eller vi är bekanta med processer som kan hjälpa till att optimera dina affärsprocesser.

Konsultens uppgift är att förstå och möta kundernas behov så att vi kan erbjuda kunderna den bästa lösningen. Samtidigt är det nödvändigt att vi ger kunden rätt råd och sparring, så att kunden kan känna sig trygg.

 

Konsultens jobb består främst av

 • Täcker kundkrav och presentation av JMA Solutions
 • Workshop med kunden om processer och arbetsflöden när du installerar DSM
 • Beskrivning och dokumentation av eventuell vidareutveckling eller anpassning av den individuella DSM-lösningen
 • Test och dokumentation av DSM-lösningen
 • Utbildning, sparring och rådgivning vid beställning av kundlösningar
 • Löpande förberedelse av manualer, manualer och dokumentation

 

Konsulter spenderar mycket av sin tid att interagera med kunder och svara på de utmaningar som uppstår. Det finns alltid utrymme för att ändra våra planer, akuta problem ska uppstå med en kund. Detta ger konsulten stor tillfredsställelse för att säkerställa att kundens arbetsdag blir enklare och effektivare. Vi vet hur krävande vissa lösningar kan vara och därför är det bra att veta att med våra lösningar kan vi lösa några av de irritationer och utmaningar som våra kunder står inför.

Konsulter gillar att starta nya stora projekt. Att vara en del av processen från början till slut ger dem en bra inblick i företagets processer, vilket bidrar till att stärka konsultens egen utveckling samtidigt som kunden säkerställs.

Konsulter är inbjudna till kontinuerlig kompetensutveckling, som lyfter fram uppdatering av kompetenser i de senaste versionerna av standardprogrammet och nya moduler. JMA-anställda satsar på att skaffa sig ny kunskap och hålla sig ajour med de senaste modulerna i Microsoft-produkter. Det är viktigt att vi är väl klädda för att service våra kunder med de senaste teknikerna och affärsmöjligheterna.

 

Fördelar för våra kunder

 • En IT-partner med affärsförståelse och vem kan se lösningen på dina affärskritiska utmaningar och behov
 • En samarbetspartner som kan leverera helhetslösningar utifrån dina affärsbehov
 • Kompetenta företagskonsulter med branschinsikt som hjälper dig att uppnå dina mål på ett framgångsrikt sätt
 • Hjälp optimera nuvarande affärsprocesser. Vilka förändringar kan du genomföra i din organisation och hur kan ditt arbete organiseras på ett mer fördelaktigt sätt? Detta stämmer överens med företagets efterlevnad av framtida behov och ständiga förändringar på marknaden
 • Rådgivning i strukturella och organisatoriska förändringar som kan leda till nya behov av mjukvarulösningar. Våra konsulter kan ge råd om vilken mjukvarulösning som bäst passar dina framtida behov
 • Alla våra företagskonsulter har en form av specialkunskaper inom alla specialmoduler vi erbjuder.

  

Våra tjänstepaket 

Vi har tagit fram några tjänstepaket som hjälper dig att öka lönsamheten och att få en effektivare administration 

 

Lageranalysen

Den här funktionen hjälper dig att se vilken lönsamhet och kapitalbindning som finns i ditt reservdelslager för de 10 största leverantörerna eller varugrupperna.

 

Marginalmomsbeskattning

Vi ger dig utbildning för hur du hanterar marginalmoms i affär och i redovisningen. Du skänker väl inte bort moms i onödan?

 

Saldosäkerhet

Vilken kvalitet har ditt artikelregister? Vi ger svaret och förslag till åtgärd. Rätt saldo till rätt priser är pengar!
Vi utför även andra utbildningsinsatser för att din investering i IT ska bli så lönsam som du har rätt att kräva av den.

 

Support livscykel

JMA Maskindata AB ger stöd för den aktuella versionen av DSM-systemet och i vissa fall tidigare versioner av DSM-systemet, förutsatt att slutanvändaren har ett giltigt avtal med JMA Maskindata AB.

 

Download DSM Support Agreement

Download DSM Update Agreement

Kontakt

Anders Petersson

Direktör

  +46 (0) 413-573090

 anders@maskindata.se

Kontakt

Björn Bergmark

Säljare

  +46 (0) 413-573090

bjorn@maskindata.se

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är viktiga för driften av webbplatsen, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårning av cookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla webbplatsens funktioner.