Garantihantering

Genom att använda DSMs garantifunktion är det möjligt att göra en bilaga till kunden, vilket visar vad reparationen har kostat och hur mycket av reparationen kunden måste betala.

När en serviceorder skapas, aktiveras garantin automatiskt om maskinen har en garantitypskod och maskinen är fortfarande under garanti. Det är möjligt att skapa en garanti typkod, som till exempel ger en 100% garanti på respektive delar och löner. Men detta är begränsat av ett visst antal timmar, t.ex. 1 års garanti, dock högst 300 timmar.

Linjer av reservdelar, resurser och kostnader skrivs in. Alla de skapade raderna markeras automatiskt som en garanti. Det går att välja linjer som inte omfattas av garantin och betalas av kunden genom att markera fältet "Uteslut garanti" på linjen.

I garantiuppföljningen har du olika filtreringsalternativ. Till exempel kan du filtrera status beroende på om ärendet är pågående, skickat, startat eller slutfört. Man kan också filtrera med vilken dokumenttyp som är fallet, vare sig det är ett erbjudande, en order, en fakturaorder eller en kreditnot.

Uppföljning av garantin framgår av videon nedan:


 

Kontakt

Anders Petersson

Direktör

  +46 (0) 413-573090

 anders@maskindata.se

Kontakt

Björn Bergmark

Säljare

  +46 (0) 413-573090

bjorn@maskindata.se

Byggt på Microsoft Dynamics Business Central

DSM är byggt ovanpå Microsoft Dynamics Business Central - ett populärt program som används av många medelstora företag runt om i världen. DSM utökar Business Central med exakt alla verktyg du behöver i maskinhandlarbranschen. DSM bygger på 30 års erfarenhet från verksamheten.

Som ett exempel på en smart funktion i DSM kan vi nämna intelligent dokumentskanning. Ladda dokumentet elektroniskt i systemet och det kan läggas ut med ett enda klick.

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är viktiga för driften av webbplatsen, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårning av cookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla webbplatsens funktioner.