CRM System

CRM-systemet i DSM har olika funktioner. Med CRM-systemet kan man:

  • Skapa uppgifter
  • Skapa en kontaktkatalog
  • Skapa ledningar (Pipeline Management)
  • Spara interaktiv loggposter
  • Dra nytta av publikvalet
  • Uppdrag

I uppgiftsdelen kan du välja vilken typ av uppgift det ska vara. Här kan du välja mellan telefonsamtal och möten, och att du kan lägga till en beskrivning av uppgiften. Planerar till exempel ett möte kan du ställa in datum, starttid och sluttid och sedan skicka den här uppgiften till Outlook så att du kan få en påminnelse X tid innan.

Dessutom är det också möjligt att skapa upprepningsuppgifter, dvs. uppgifter som ska genomföras på ett återkommande sätt Uppgifter kan också skapas från den enskilda kontakten, ledarna eller från säljarkortet.

Om du vill höra mer om uppgiftsdelen i CRM-systemet kan du se videon nedan.

 

Kontakta Book

Du kan skapa profiler på de olika kontakterna du har i kontaktkatalogen. Detta kan t.ex. Var kunder du har behandlat. Här har du möjlighet att till exempel tilldela olika värden till kunden. hur många anställda de är, hur mycket omsättning de har eller vilken typ av maskin de har köpt. Baserat på detta kan du ställa in profilformulär där frågor kan uppstå om hur många order kunden har årligen och hur stor omsättningen är.

Om du vill höra mer om kontaktkatalogen i CRM-systemet kan du se videon nedan.

 

Segmentering

Med målgruppsval kan du använda den här funktionen för att rikta din marknadsföring till specifika kontakter baserat på specifika kriterier. Återigen kan detta baseras på t.ex. omsättning. Marknadsmaterialet kan skickas via pappersstorlek, e-post eller fax och använda Word-mailfusion.

Utöver detta lagras all korrespondens mellan dig och kunden i interaktionsloggposter och sedan länkas till den specifika kontakten.

Om du vill höra mer om målgruppsval i CRM-systemet kan du se videon nedan.

 

Leads (pipeline management)

Med ledningar (pipeline management) har du möjlighet att se vilka erbjudanden du har till vilka kunder, vilken status erbjudandet har, erbjudandebeskrivning, kontaktnummer och erbjudandets beräknade värde. Ledningar kan också sättas på specifika försäljningserbjudanden och maskinförsäljningserbjudanden.

Dessutom har du också möjlighet att se alla listor som diagram som ger en översikt över försäljningsledarna.

Om du vill höra mer om ledningar och pipelinehantering i CRM-systemet kan du se videon nedan.

Kontakt

Anders Petersson

Direktör

  +46 (0) 413-573090

 anders@maskindata.se

Kontakt

Björn Bergmark

Säljare

  +46 (0) 413-573090

bjorn@maskindata.se

Byggt på Microsoft Dynamics Business Central

DSM är byggt ovanpå Microsoft Dynamics Business Central - ett populärt program som används av många medelstora företag runt om i världen. DSM utökar Business Central med exakt alla verktyg du behöver i maskinhandlarbranschen. DSM bygger på 30 års erfarenhet från verksamheten.

Som ett exempel på en smart funktion i DSM kan vi nämna intelligent dokumentskanning. Ladda dokumentet elektroniskt i systemet och det kan läggas ut med ett enda klick.

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är viktiga för driften av webbplatsen, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårning av cookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla webbplatsens funktioner.