Allt fler väljer att outsourca sin IT-verksamhet till JMA. Det innebär att företagets servrar och applikationer placeras i vårt certifierade värdcenter snarare än internt i företaget. Många väljer lösningen eftersom den ger god ekonomi, flexibilitet och säkerhet.

Vi driver ett professionellt datacenter där säkerhet och upptid alltid ligger i fokus. Datacentret är skyddat mot brand, vattenskador och ovälkomna gäster. Om ett strömavbrott inträffar, växlar det automatiskt till nödnätet och i extrema fall startar våra två dieseldrivna nödgeneratorer automatiskt.

JMAs specialutbildade tekniker övervakar serverrummen dygnet runt och följer ett strikt säkerhetsförfarande när man når rummen.

Vi har kört ett professionellt datacenter sedan 2010.

internet sikkerhed

Hosted Microsoft Dynamics NAV® DSM-lösning

Vi ser till att det alltid finns den kapacitet som krävs för databas, lagring och utbyte av data mellan dig och dina leverantörer genom vårt högt säkrade webbhotell. Vi är värd för data från DSM-systemet och säkerställer säker datautbyte för andra tjänster inom branschen, inklusive: leverantörsintegrationer och reservdelsdatabasen.dk.

 

Hosted Microsoft Office

JMA säkerställer att du kan komma åt de populära programmen i Microsoft Office-paketet och tillåta integration med Microsoft Office-program direkt från DSM-systemet.

 

Hosted Exchange Email och Common Calendar

JMA tillhandahåller "Hosted Microsoft Exchange - Via Office 365", från vilken du kan komma åt dina mail och din kalender var du än befinner dig. Utbyggbar med Sharepoint från Office 365. 

  

En värdlösning på JMA ger dig bland annat ...

Drift och underhåll av egna servrar, inklusive underhåll, uppdateringar, säkerhetskopiering, nödkraft och säkerhet.
Flexibilitet - för både IT-chefer och anställda

 

Serverrum med säker hosting och drift

 

Konstant och säker internetanslutning till datacentret

2 oberoende internetanslutningar och krypterad kommunikation

För att säkerställa våra kunders tillgång till deras data i vårt värdcenter har vi 2 oberoende internetanslutningar. All kommunikation till värdcentret är förstås krypterad för maximal säkerhet.

 

Övervakning och åtkomstkontroll

Särskilt säkerhetsförfarande och SAN med hög inbyggd feltolerans

Alla virtuella maskiner finns i en Hyper-V-kluster, vilket bland annat innebär att det skulle finnas fel, kommer systemen själva att försöka bygga om den förlorade servern eller tjänsten. En av de viktigaste delarna i värdmiljön är SQL-servern, som bara är kluster. Databasen själv ligger på en SAN. Vår SAN har hög inbyggd feltolerans och består av högpresterande skivor. Alla system är modulära och det är så enkelt att expandera kapaciteten i linje med kundernas behov.

Endast serverrum med specialnyckel och personalkod finns tillgängliga. Endast några tekniker har tillgång. Dessutom måste ett speciellt förfarande följas vid inmatning och vistelse i serverrummen.

 

Vatten-, fukt- och rökdetektorer

 

 

Kylsystem som garanterar en konstant temperatur

Kylsystem som garanterar en konstant temperatur på 20 grader Celsius

Luftkonditionering i serverrummen garanterar en konstant temperatur året runt. Växten övervakas kontinuerligt för att förhindra att driften slutar. Anläggningen övervakas och ett textmeddelande skickas om problem uppstår.

 

Nödgeneratorer

Avbrottsfri kraftförsörjning

Nödströmförsörjning i form av UPS (avbrottsfri strömförsörjning) säkerställer strömavbrott och korta strömavbrott. Vid långvariga strömavbrott startar våra nödkraftaggregat automatiskt. Det finns en generator för var och en av våra 2 serverrum. Serverrummen är placerade med största möjliga avstånd.

 

Automatiserat backup system

Regelbunden säkerhetskopiering av alla data och system

Flera backup-system gör regelbunden säkerhetskopiering av alla data och system. Säkerhetskopieringen övervakas noggrant. Fel rapporteras omgående till teknisk personal. Säkerhetskopiering har inget värde, om data inte kan återställas, utförs "återställningstest" regelbundet för att säkerställa säkerhetskopieringens kvalitet.