Schemaläggaren - planlägg dina uppgifter

Modulen Schemaläggaren ger dig möjlighet att köra periodiska aktiviteter automatiskt på bestämda tider.

FÖRDELAR:

 • datakörningar kan göras utanför arbetstid, och belastar inte svarstider i systemet under dagtid
 • datakörningar kan göras automatiskt på ett bestämt datum och tid
 • datakörningar kan göras med återkommande intervall
 • Möjligheten att köra tunga jobb under natten kan t.ex vara:
  • fakturering
  • beräkna inköpsförslag
  • batchbokföring av inköpsorder
  • lagerstyrning
 • information om datakörningar kan registreres i en logg, så att du kan kontrollera att de verkligen har gått.
 • Om en körning inte går kan den sända mail till dig så att du kan gå in och kontrollera varför den inte blivit körd.

Följande körningar kan implementeres av schemaläggareen:

 • Uppdatera analysvyer
 • Samla leveranser för faktura
 • Radera fakturerade order
 • Radera fakturerade inköpsorder
 • Kostpris reglering
 • Skriv ut DSM - faktura
 • Skriv ut DSM Lagervärdeslista
 • Skriv ut saldolista för maskinvärde
 • Skriv ut lista med pågående arbete - delar
 • Skriv ut lista med pågående arbete försäljningspris - tid
 • Skriv ut lista med pågående arbete kostpris - tid
 • Redigera globala dimensioner
 • Beräkna beställningspunkter
 • Import av försäljningsorder
 • Schemalagda återkommande journaler
 • Överföring av data till mobil
 • Realisering av kostnad
 • Skapa lagerställekort per lagerställe

 

Anders Petersson

Direktör - JMA Maskindata, Sverige

 

JMA Maskindata AB

Kvarngatan 14B
SE-241 39 Eslöv

Växel +46 (0) 413-573090
Support +46 (0) 413-573095

info@maskindata.se

 

 

VI ANVANDER COOKIES