Business Insights

DSM-systemet ger dig en översikt över ditt företag. Det innebär att du kan få en snabb översikt över, till exempel:

  • Fakturor
  • Balans
  • Utestående service order
  • Data kan presenteras grafiskt
  • Diagram och faktaboxar är interaktiva, vilket innebär att med få tangenttryckningar kan du se var siffrorna härrör från
    • Alla listor i systemet kan visas som stapeldiagram
  • Servicefakturor
    • Du kan hitta bilagor baserat på sökning av ett artikelnummer

 

Anders Petersson

Direktör - JMA Maskindata, Sverige

 

JMA Maskindata AB

Kvarngatan 14B
SE-241 39 Eslöv

Växel +46 (0) 413-573090
Support +46 (0) 413-573095

info@maskindata.se

VI ANVANDER COOKIES