Beräkning av föryngring

Om det inte har skett något köp på ett visst moment kan DSM System automatiskt tilldela föremålet med en obsolutionsprocent, vilket visar hur mycket det är föråldrat.

En avsättning av den föråldrade delen av inventeringsvärdet kan också publiceras. Under förutsättning att en föråldringsprofil har applicerats på produktkortet, kan föremålet ingå i föråldranberäkningen.

Om några varor ska behandlas speciellt måste dessa tillämpas på en annan förkolningsprofilkod. Till exempel kan det finnas varor som måste vara föråldrade oavsett senaste köpdatum. En alternativ obsolutionsprofil kod skapas för dessa varor, till exempel med en formel 1D = 100%.

Föråldranberäkningen kan också göra åldersnedskrivningar på maskiner. Bokföringen av nedskrivningen är inte angiven på maskinen utan redovisas som en total avsättning. Beräkningen kan automatiskt bilda finansiella objekt som anges per objektdimension och per objektets platsdimension. En procentsats beräknas oberoende av plats, typ etc. men kan anges per plats.

Föråldrad beräkning av maskiner sker på den enskilda maskinen baserat på varans inköpsdatum (som beräknas per serienummer på varan). Om det inte finns något köpobjekt för maskinen används fältet faktiskt på maskinkortet.

 

Anders Petersson

Direktör - JMA Maskindata, Sverige

 

JMA Maskindata AB

Kvarngatan 14B
SE-241 39 Eslöv

Växel +46 (0) 413-573090
Support +46 (0) 413-573095

info@maskindata.se

VI ANVANDER COOKIES