Service rapporter

I DSM-systemet har användaren tillgång till flera rapporter som ger en översikt över rörelser i verkstaden:

  • Löpande arbete med kostnad eller försäljningspriser: En lista över värdet representerat av pågående serviceorder. Detta kan skrivas ut per. montör, per resurs etc.
  • Servicesamtal
  • Garanti: Till exempel en översikt över öppna eller stängda klagomål per. leverantör
  • Garanti: En översikt över de maskiner där garantin har löpt ut
  • Servicemarginal: Översikt över vinsten på till exempel ansvarscenter eller på servicenivå
  • Vinster / förluster på servicekontrakt
  • Tidregistrering internt / externt eller till exempel på arbetstyper: En övergripande översikt över vad installatörerna spenderar tid på


Dessutom finns det periodiska aktiviteter - det vill säga körningar, där du exempelvis kan skapa elektroniska servicefakturor, beräkna kostnader eller försäljningspriser för pågående arbete och mycket mer

 

Anders Petersson

Direktör - JMA Maskindata, Sverige

 

JMA Maskindata AB

Kvarngatan 14B
SE-241 39 Eslöv

Växel +46 (0) 413-573090
Support +46 (0) 413-573095

info@maskindata.se

 

 

VI ANVANDER COOKIES