Garantihantering

Genom att använda DSMs garantifunktion är det möjligt att göra en bilaga till kunden, vilket visar vad reparationen har kostat och hur mycket av reparationen kunden måste betala.

När en serviceorder skapas, aktiveras garantin automatiskt om maskinen har en garantitypskod och maskinen är fortfarande under garanti. Det är möjligt att skapa en garanti typkod, som till exempel ger en 100% garanti på respektive delar och löner. Men detta är begränsat av ett visst antal timmar, t.ex. 1 års garanti, dock högst 300 timmar.

Linjer av reservdelar, resurser och kostnader skrivs in. Alla de skapade raderna markeras automatiskt som en garanti. Det går att välja linjer som inte omfattas av garantin och betalas av kunden genom att markera fältet "Uteslut garanti" på linjen.

I garantiuppföljningen har du olika filtreringsalternativ. Till exempel kan du filtrera status beroende på om ärendet är pågående, skickat, startat eller slutfört. Man kan också filtrera med vilken dokumenttyp som är fallet, vare sig det är ett erbjudande, en order, en fakturaorder eller en kreditnot.

Uppföljning av garantin framgår av videon nedan:


 

 

Anders Petersson

Direktör - JMA Maskindata, Sverige

 

JMA Maskindata AB

Kvarngatan 14B
SE-241 39 Eslöv

Växel +46 (0) 413-573090
Support +46 (0) 413-573095

info@maskindata.se

VI ANVANDER COOKIES