Här nedanför har vi samlat hjälpdokument för DSM. De kan hjälpa dig förstå de flesta funktionerna i systemet, men står du inför något du inte listar ut så ring oss.

Vi arbetar löpande med att publicera vägledningarna här. De rubriker som inte går att klicka på kommer att publiceras innom kort.

 

Körinstruktion DSM 2016

Teamviewer

 

Ekonomi

 • Analysera
 • Bokföring av leverantörsfakturor - samlingsfaktura
 • Bokslut
 • Budget
 • Fakturaskanning Document Capture
 • Intern kund - registrering
 • Intrastatrapportering
 • Kontoplan
 • Kontouppställning
 • Kunder inbetalning
 • Kunder räntor och påminnesler
 • Momsavstämningslista
 • Månadsbokslut
 • Pågående arbete till kostpris eller försäljningspris
 • Redovisningsjournal
 • Spärrning, kreditmax; förfallet saldo på kunder
 • Spärra kunder
 • Årsbokslut
 • Återkommande bokföringsjournal

 

Försäljning och marknadsföring

 

Maskinhandel

 

Inköp

 

Lager

 

Service