DSM är en branschlösning utvecklad i samarbete med våra kunder. Lösningen är baserad på erfarenheter, som vi har upparbetat genom vårt fleråriga fokus på att utveckla lösningar, som är designat till maskinhandlarens vardag.

Lösningen är baserad på erfarenheter, som vi har upparbetat genom vårt mångeåriga fokus på att utveckla lösningar, som är designat för användning i företag som säljer, servar eller importerar gaffeltruckar och materielhanteringsredskap.

DSM systemet är ett fullt integrerat system, som löser de behov, som kännetecknbar gaffeltrucksbranschen. Härnedan bl.a.:

  • Uthyrningsmodul som hanterar både korttids- och långtidsuthyrning samt rental
  • Servicekontraktsmodul som hanterar serviceavtal (båda lagstadgade, fastpris och full-service) med kunderna och som generar serviceordrer till montörerna
  • Styrning av logistiken vid lager i servicebilar
  • Garantihantering
  • Hantering av tekniska specifikationer till annonsering av maskiner på portaler och egen hemesida på internet
  • och mycket mer - läs mer om DSM systemet genom att klicka här

DSM lösningen är integrerad med REEFTmobile™. En mobil-lösning för planering och styrning av fältmontörer. 

Läs mer om REEFTmobile™ genom att klicka här.