Få en översikt över maskinens ekonomi hos den specifika maskinen - vare sig den är köpt eller såld. Hanterar kunddata och maskindata från ett miniräknningscenter som är speciellt utvecklat för säljare på farten.

 

Fördelar

  • Maskinöversikt där du enkelt hittar önskad maskin och kan hitta alla uppgifter som rör maskinen, serviceorder, garantiärenden, ekonomiöversikt, m.m.
  • Maskinkonfigurator bygg ihop maskinen med de komponenter som kunden önskar, informationen finns sedan sparad på maskinkortet.
  • Försäljningsorder hanterar inbyte, övervärde, betalningsplan, flera ägare.
  • Kedjeanalyser. Vi ger en samlad bild över lönsamhet och kapitalbindning i försäljningskedjan, När du säljer en maskin med inbyte ger vi en översikt över varje led i försäljningskedjan med tb samt återstående kapitalbindning.
  • Flexibelt system, som kan hantera kostnader-intäkter-ned/uppskrivningar samt övervärde per maskin. Ekonomisk uppföljning på varje maskin beträffande försäljningsintäkter, uthyrningsintäkter, inköp, tillköp, garantikostnader, klargöring på verkstad.
  • Integrerat säljstöd (CRM) med koppling mot Outlook, Det finns möjlighet att skapa ett kontaktkort med uppgifter om dina kunders och tilltänkta kunders driftsinriktning maskininnehav samt vilka kontakter ni har med dem, hur mycket de handlar och vilken lönsamhet de ger.
  • Integration mot externa annonsmedier, vi har möjlighet att länka maskinregister mot hemsidan så att annonseringen av en maskin sköts helt från affärssystemet, lägg till bilder och uppgifter på maskinkortet och klicka i rutan att maskinen ska annonseras, så sköter DSM resten, lägger ut maskinen när en inbytes affär blir gjord och tar ner maskinen så snart den är såld så snart ordern är inmatad.
  • Modelldatabas, för att alla lika maskiner ska få samma uppgifter i systemet och bli enkelt sökbara i samband med annonsering och internt, har vi en modelldatabas som ger ett standardiserat utseende på maskinkortet som grund.
  • Uthyrning av maskin för både korttid och långtidshyra. Skapa kontrakt för uthyrning och fakturera dem